Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2012

greensoul
Czasem trudno jest wyjść mimo otwartych drzwi.
— anonim
Reposted frommadeleinee madeleinee viasayhello sayhello
greensoul
Chyba każdy ma chwile, że czasami wątpi. I zastanawia się, czy zawsze dobrze postąpił.
— Grammatik - każdy ma chwile
Reposted fromfromaage fromaage viasayhello sayhello
greensoul
Mówią mi: to nie są czasy na książki, spacery, wzruszenia i kwiaty...
— HURT, Stare numery
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasayhello sayhello
greensoul
7514 211b
Reposted fromayati ayati viasayhello sayhello
greensoul
Zawsze ma się pretensje do deszczu, do wiatru i do szóstej nad ranem...
Reposted fromolala89 olala89 viasayhello sayhello
greensoul
0932 11a5 500
Reposted fromSenga Senga viasayhello sayhello
greensoul
8279 04fc
Reposted fromayati ayati viasayhello sayhello
greensoul
9669 3113
Reposted fromdoktoragon doktoragon viasayhello sayhello
greensoul
Nigdy nie całuj kogoś, do kogo nie chcesz się przywiązać...
Reposted frompure-bliss pure-bliss viasayhello sayhello
greensoul
greensoul
5453 8435
Reposted frommuchawmajonezie muchawmajonezie viasayhello sayhello
greensoul
"motylki w brzuchu" - popularny dreszczyk przechodzący z lędźwi po kręgosłupie wyżej i wyżej powodujący to, że mam ochotę Cię pocałować
— dawno nie miały takich skrzydeł
Reposted fromalmostlover almostlover viasayhello sayhello
greensoul
1537 3630
Reposted fromtorinagay torinagay viasayhello sayhello
greensoul
Reposted froms4 s4 viasayhello sayhello
greensoul
5316 c688
greensoul
greensoul
Reposted fromcouples couples viaeazyi eazyi
greensoul
0686 ce0b 500
Reposted frommarionettes marionettes viaeazyi eazyi
greensoul
Zaczęła wylewać swoje uczucia w internecie, pisała o emocjach, miłości, przyjaźni i złamanym sercu. Codziennie rano sprawdzała, czy ktoś czyta jej wypociny, chciała się dowartościować wiedzą, że ludzie są zainteresowani jej talentem. A zdolności miała, tego zaprzeczyć nie można, wiedziała o tym, że jedyna rzecz jaka jej wychodzi to pisanie. Jednak wciąż jej było mało, wciągnęła się w wir wirtualnego świata, pokochała ludzi, którzy okazali się być tacy sami jak ona. Żyła tylko w internecie. W świecie rzeczywistym była martwa, szara i małomówna, niepozorna dziewczyna z sercem ogromnym jak Azja i silnym jak dzwon.
— true story.
Reposted frommefir mefir
greensoul
Widząc Twój uśmiech, nie pragnęłam niczego więcej.
Reposted frommefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl