Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2012

greensoul
4666 8390
Reposted fromMooonroe Mooonroe viacalym-zyciem calym-zyciem
greensoul
0631 dcc5
Reposted frombluecat bluecat viacalym-zyciem calym-zyciem
greensoul
5529 afc2
Reposted frombluecat bluecat viacalym-zyciem calym-zyciem
greensoul
greensoul
Plecy rubensowskie. Zapomnij o rubensowskich biustach. Przyjrzyj się rubensowskim plecom. Przypatrz się, jak Rubens malował plecy, a zrozumiesz, co znaczy zmysłowość. Pierwsza zmysłowość zawsze tyczy pleców. Wszyscy w koło ględzą o pierwszym pocałunku; a przecież zawsze, jak ją pierwszy raz całujesz, twoja dłoń jej plecy obejmuje. I bez tego objęcia, bez dłoni na plecach nie ma pocałunku. Wyobraź sobie słynny pierwszy pocałunek z luźno opuszczonymi wzdłuż ciała rękami. Bez dotykania pleców nie ma pocałunku, bez dotykania pleców nie ma wzajemnej skłonności, bez dotykania pleców nie ma seksu, bez dotykania pleców nie ma miłości.
— Jerzy Pilch
Reposted fromescapism escapism viacalym-zyciem calym-zyciem
greensoul
-dlaczego zawsze tak mocno się do mnie przytulasz?
-bo nigdy nie jestem pewna kiedy znowu cię zobaczę.

March 10 2012

greensoul
0398 bb91
Reposted fromtwarze twarze
greensoul
Często tak po prostu czuję się beznadziejna, wydaje mi się, że nie dam rady, nikt mnie nie lubi, nie potrafię, nie mogę. Boję się dnia, boję się swojej ułomności. Nienawidzę siebie, czuję się słaba. Nie mam siły.
— Tak po prostu, bez żadnego powodu
Reposted fromamazingmiserable amazingmiserable
greensoul
1064 5eab
Reposted fromcoinoperatedboy coinoperatedboy
greensoul

Umarłam, tymczasowo, na chwilę. Ożyję, bo nie wybrałam kwiatów i trumny na pogrzeb, a w dodatku jestem złośliwa i mam niewyrównane rachunki z niektórymi osobami....

                                                                                  - umarłam na chwilę.

Reposted fromenka enka
greensoul
I jestem całkiem silną kobietą, dopóki nie zaatakują mnie nocne rozkminy.
— więcej alkoholu i papierosów, a no i kawy
Reposted fromalmostlover almostlover
greensoul
3570 e712
Reposted fromintrigante intrigante
greensoul
2963 356f
Reposted fromElizaaabeth Elizaaabeth

March 09 2012

greensoul
5316 c688

March 07 2012

greensoul
6395 35d8
Reposted frompindola pindola viasayhello sayhello
greensoul
1746 8f3c
cupcakes ♥
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viarainbows rainbows
greensoul
1579 672b
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck viarainbows rainbows
greensoul
Reposted fromcheesecake cheesecake viasayhello sayhello
greensoul

Zastanawiam się, ile razy dziennie mówię "kurwa" w różnych kombinacjach.

— autorefleksja...kurwa...
Reposted frompridek pridek viasayhello sayhello
greensoul
5739 7d4f 500
Reposted fromsweetchocolate sweetchocolate viasayhello sayhello
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl